GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00132 PROJEKT

Kedvezményezett neve: BAÁN Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Projekt címe: Kapacitásbővítő beruházás a BAÁN Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságnál
Támogatás összege: 37 725 114 Ft
Támogatás mértéke: 30 %
Tényleges befejezés+ dátuma: 2019.11.26.
Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00132

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretében beszerzett 1 db robosztus kivitelű, könnyen kezelhető Etalon multi függőleges lapszabász gép nem csak faipari felhasználásra, hanem műanyagok és alu vágására is alkalmas. Az eszközpark fejlesztés részeként 1 db ERREBI RAPID M5 5 tengelyes NC vezérlésű raklapszegező asztalt is beszerzett a vállalkozás, mely a jelenleg nem végzett precíziós gyártási munkákat teszi automatizáltan lehetővé, részben kiváltva a manuálisan végzett tevékenységet is. A precíziós gyártási munkák elvégzésére eddig önállóan nem volt képes a Társaság.

A projekt részét képezte egy faanyag tároló épület megépítése a BAÁN Bt. 9181 Kimle, Kossuth L. u. 99. 029/30 hrsz-ú telephelyén a jelenleg működő faipari üzem fejlesztéseként. A beruházás keretében ragasztott fa tetőszerkezetű 900m2-es csarnok és a fatároló alatti terület térkövezési munkáinak kivitelezése 960m2 alapterületen történt meg.

A fejlesztés eredményeként létrehozott infrastrukturális és gépi kapacitás jobb termelési hátteret biztosít a Társaságnak, lehetővé téve a tevékenység bővítését és az eddiginél magasabb feldolgozottsági szintű termékek előállítását, mely a hozzáadott érték növekedését eredményezi. A Társaság vállalja a projekt fenntartási időszakában az állományi létszám fenntartását, és az esetleges létszámbővülést.

GINOP-532-16-PROJEKT

Kedvezményezett neve: BAÁN Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Projekt címe: Rugalmas foglalkoztatás bevezetése a Baán Bt.-nél
Támogatás összege: 7 797 500 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Tényleges befejezési dátum: 2017. december 31.
Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00564

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt során a munkakörök átszervezéséhez, a rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás eredményeképpen szervezeti szabályzatok, HR dokumentumok kialakítása és módosítása történt meg. A fejlesztés keretében a javasolt szervezeti, munkaköri és HR fejlesztéshez szükséges IT fejlesztésekhez kapcsolódó tanácsadásra, vezetői és munkavállalói képzésre és műhelymunkákra: céges nyitóértekezletre, mentor program kialakítására és munkahelyi mentor foglalkoztatására, szervezeti struktúra vizsgálatára és fejlesztésére, munka és magánélet összeegyeztetését bemutató műhelymunkára – szemléletformáló vezetői és munkavállalói modulra került sor. A változásértékelő értekezlet során pedig az érintett munkavállalókkal és vezetőkkel közös műhelymunkákon keresztül tartottak a kiértékelést.

A távoli eléréshez az IT fejlesztési lehetőségek feltérképezése után a jelenleg még rendelkezésre nem álló IT eszközök beszerzése volt szükséges. A rugalmas munkavégzési formák bevezetését lehetővé tevő (és annak feltételét képező) új üzleti modell került kialakításra, ami épített a munkavégzés idejében (rugalmas munkaidő) és helyében (irodán/telephelyen kívül – pl. otthon – történő munkavégzés) meglévő kötöttségek részleges feloldására.

A rugalmas munkavégzési formák bevezetésével érintett 6 munkavállaló mindegyike tevékenységének nagyobb része számítógép használatával történik, ezért a távelérés biztosításának alapvető feltétele az egyelőre kellő számban rendelkezésre nem álló laptopok és a kapcsolódó alapvető szoftverek beszerzése volt. Az új üzleti modellben a megnövekedett felhasználói igények és a táveléréssel jelentkező nagy mennyiségű adatmennyiség, az alapvetően változó információbiztonsági, adattárolási követelmények kielégítésére VPN és felhő alapú adattárolási és működési rendszer kialakításához szükséges hardverek, szoftverek, e-mailkliens, router, biztonsági mentésre és párhuzamos adattárolásra alkalmas háttértárak, valamint a részletes műszaki tervek készítéséhez használható nagy felbontású monitor beszerzése vált indokolttá. A projekt keretében 3 db laptop Office programcsomaggal, 1 db VPN és felhő alapú adattárolási és működési rendszer, 3 db háttértár és 1 db monitor beszerzésére került sor.