Balenie

Na vykonanie vopred zadefinovanej baliacej úlohy vyhotovíme presnú, komplexnú cenovú ponuku, ktorej výška je pevná. V nej uvedieme rozmery balených jednotiek, hmotnosť baliaceho materiálu, na základe čoho sa dá začať plánovať prepravu.

Po objednávke v našom modernom závode vyrobíme potrebné baliace materiály (drevené debne, fólie, klznice). V deň dohodnutý s objednávateľom vlastným vozidlom dovezieme potrebný baliaci materiál, a naši skúsení, odborne vysoko zdatní pracovníci vykonajú balenie s odbornou starostlivosťou.

Podľa potreby, ak o to objednávateľ požiada, naši pracovníci, ktorí všetci majú potrebné oprávnenia (obsluha VZV a žeriavu), naložia tovar do kontajnera, a zafixujú ho v kontajneri.