Navrhovanie balenia

Návrh balenia vyhotovuje na základe poskytnutých alebo zistených údajov náš drevársky inžinier, resp. odborný inžinier pre baliace techniky.

Pri návrhu v záujme toho, aby sa zabalený tovar pri preprave nepoškodil, zohľadňujeme nasledovné aspekty:

  • spôsob prepravy
  • namáhanie predpokladané počas prepravy
  • parametre prepravovaného tovaru
  • predpisy vzťahujúce sa na balenie
  • baliacu technológiu
  • predpisy v oblasti životného prostredia
  • predpisy BOZP
  • rozmery prepravného dopravného prostriedky
  • v prípade prepravy v kontajneroch sa rozmery balených jednotiek optimalizujeme ku kapacite kontajnera.

Pri plánovaní balenia dáme presný návrh aj na potrebnú prepravnú kapacitu. Určíme počet a typ kontajnerov.