Naše kompetencie

Obsah a forma

Každá objednávka, každá úloha je iná.
Preto sme vytvorili technické vybavenie na najvyššej úrovni a mimoriadne flexibilnú výrobnú technológiu.

Naše produkty sa vyrábajú najmä z prírodného dreva a dosiek na drevenej báze, ale prakticky so všetkými so všetkými baliacimi materiálmi na ochranu tovaru nakladáme s odbornou starostlivosťou.

Zámorské balenie

Moderný baliaci priemysel pozná pre morskú prepravu množstvo protikoróznych balení, ktoré ochránia zabalený tovar počas prepravy od korózie.

Čítať ďalej »

Výroba dební a paliet

Naša firma má k dispozícii kapacity vhodné na výrobu moderných drevených baliacich prostriedkov.

Čítať ďalej »

Navrhovanie balenia

Návrh balenia vyhotovuje na základe poskytnutých alebo zistených údajov náš drevársky inžinier, resp. odborný inžinier pre baliace techniky.

Čítať ďalej »

Balenie

Na vykonanie vopred zadefinovanej baliacej úlohy vyhotovíme presnú, komplexnú cenovú ponuku, ktorej výška je pevná.

Čítať ďalej »

Výroba fólií

Konfekcionovanie fólií potrebných pre balenie podľa spôsobu balenia vykonávame vo vlastnom závode na výrobu fólií.

Čítať ďalej »

Naloženie kontajnera, ukotvenie nákladu v kontajneri

Tovar naložený do kontajnera sa môže v dôsledku vplyvov počas prepravy (otrasy, zrýchľovanie, brzdenie, zákruty a pod.) pohnúť z miesta, môžu sa kĺzať, či prevrátiť.

Čítať ďalej »