Balenie
bez
hraníc
UŽ SME TU DLHO
Baán & Baán
Náš rodinný podnik sme založili v roku 1999,
môžeme povedať, že v minulom tisícročí…
Od počiatkov sa zaoberáme navrhovaním a výrobou priemyselného balenia. Našim cieľom bola ó inžinierska činnosť založená na poznatkoch o materiáloch a tiež odborne vytvorené technologické zázemie.

Dnes už máme k dispozícii 3700 m2 výrobných hál v priemyselnom areáli s rozlohou 15 000 m2,
ako aj technológiu na najvyššej úrovni.

OBSAH A FORMA
Naše kompetencie
1.

Navrhovanie dreveného baliaceho materiálu

Využijúc naše viacročné skúsenosti sa pri plánovaní snažíme o vypracovanie optimálnych riešení. Našim cieľom je, aby sa produkt dostal k zákazníkovi bez zníženia hodnoty, teda nepoškodený.

2.

Výroba debien a paliet

Nami zhotovený drevený baliaci materiál je vhodný na balenie strojárenských zariadení, strojov, elektrických priemyselných zariadení, oceľových konštrukcií a akýchkoľvek špeciálnych produktov.

3.

Výroba baliaceho materiálu z fólie

Strihanie baliacich plochých PE fólií a blistrov, ich úprava na požadované rozmery.
Pre protikorózne balenie realizujeme výrobu a strihanie špeciálnych pridružených fóliových vakov.

4.

Odborné zázemie

V procese plánovania balenia je navrhovanie a výroba samotnej konštrukcie iba jedna časť práce. BAÁN PAKK poskytuje také komplexné odborné zázemie, ktorým dokáže poskytovať svojim obchodným partnerom bezpečné a všestranné služby.

PROFESIONÁLNE STROJE, SKÚSENÍ ODBORNÍCI
Výrobná technológia / infraštruktúra
Neustále rozširovaný strojový park a rozvoj výrobných technológií nie je jedinečné iba v oblasti vytvárania konštrukcií, ale aj v oblasti špeciálnych tepelno-technických a iných chemických procesov.
BAAN PAKK ON THE SPOT
Baliť prídeme k Vám domov
V portfóliu Baan Pakk boli vždy na exponovanom mieste pridružené služby. Z tejto ponuky by dali vyzdvihnúť projekty balenia na mieste.

Pri týchto úlohách pracovný priestor poskytuje objednávateľ, všetky ostatné technické a technologické zabezpečenie, a samozrejme aj baliaci materiál dodávame my.