Výroba dební a paliet

Naša firma má k dispozícii kapacity vhodné na výrobu moderných drevených baliacich prostriedkov. Náš závod je vhodný na výrobu jedinečných drevených dební v malom počte, ako aj na výrobu dební vo veľkom počte s krátkou dodacou lehotou, a to vďaka nášmu pribíjaciemu automatu s NC riadením, ktorý je v Maďarsku jedinečný.

V závode dokážeme vyrobiť debny, klznice a palety bez veľkostného obmedzenia. Naša firma disponuje oprávnením na tepelné opracovanie podľa normy ISPM15.