Výrobná technológia / infraštruktúra

Profesionálne stroje, skúsení odborníci

Neustále rozširovaný strojový park a rozvoj výrobných technológií nie je jedinečné iba v oblasti vytvárania konštrukcií, ale aj v oblasti špeciálnych tepelno-technických a iných chemických procesov.
Priebežné vzdelávanie našich spolupracovníkov považujeme za rovnako dôležité, ako vkladanie najmodernejších technológií pre výrobu balení do výrobného procesu.
V prípade prác pri zložení konštrukcií v rýchlej a efektívnej výrobe popri tradičných technológií pomáha aj automat na vstreľovanie klincov s NC-riadením.
ČI JE TEPLO, ČI JE ZIMA
Technologické procesy

Špeciálny baliaci materiál vyrábame aj pre množstvo oblastí, kde typ prepravovaného tovaru alebo právne predpisy cieľovej krajiny vyžadujú, aby použité materiály prešli procesom tepelného alebo chemického opracovania.

Pre obe oblasti máme dostatočné technologické zázemie pre obslúženie objednávok veľkého rozsahu.

Popri našich skúsenostiach pri špeciálnom opracovaní drevenej hmoty klientom pomáhame aj administráciou procesov a tiež sledovaním ďalších protokolárnych predpisov.

Technologické procesy tepelného opracovania

  • baan-list
    Tepelné opracovanie drevnej hmoty podľa normy ISPM 15
  • baan-list
    Chemická impregnácia (CPI)