Zámorské balenie

Moderný baliaci priemysel pozná pre morskú prepravu množstvo protikoróznych balení, ktoré ochránia zabalený tovar počas prepravy od korózie. Naša firma z nich používa nasledovné alebo ich kombináciu:

  • Suché balenie založené na znižovaní relatívnej vlhkosti (uzatváracia paru + látka na viazanie pary)
  • VCI fólia (Materiály s obsahom VCI sú takými látkami na zabránenie korózie, ktoré postupným uvoľňovaním sa z pevnej fázy v malých množstvách sa premieňajú v plyn sa vyrážajú na povrch, ktorý sa má ochrániť. Plyn vyplní vnútorný priestor balenia a vytvorí pasívnu mikroklímu v okolí produktu, preto vyvíja svoj účinok nie iba v bezprostrednej blízkosti, ale z istej vzdialenosti. Molekuly látky VCI vypĺňajú celý priestor balenia. Ochranný efekt pretrváva dlhodobo, hoci aj niekoľko rokov. Podmienkou je, aby bola výmena vzduchu medzi balením a okolitým prostredím čo najmenšia.)
  • Interceptná ochranná fólia proti korózii

Vyššie uvedené spôsoby balenia sú vhodné okrem balenia na more aj ako balenie pre skladovanie, kedy je potrebné nejaký tovar dlhodobo skladovať.