Naloženie kontajnera, ukotvenie nákladu v kontajneri

Tovar naložený do kontajnera sa môže v dôsledku vplyvov počas prepravy (otrasy, zrýchľovanie, brzdenie, zákruty a pod.) pohnúť z miesta, môžu sa kĺzať, či prevrátiť. Na zabránenie týchto efektov slúži správne ukotvenie naložených produktov, tovaru. Výhodné riešenie na fixáciu sa dá určiť pri zohľadnení osobitostí produktov, typu, rozmerov a nosnosti.

Tieto môžu byť:

  • Zvýšenie koeficientu trenia
    Najjednoduchší a najefektívnejší spôsob fixovania nákladu. Zvýšenie koeficientu trenia medzi produktom a podlahou výrazne zvýši treciu silu vyplývajúcu z hmotnostnej sily, čo čiastočne alebo úplne zabezpečí fixovanie produktu.
  • Podopretie
    Úplnú fixáciu tovaru v kontajneri vo väčšine prípadov však nedá zabezpečiť iba zvýšením trenia. (vysoký náklad, také náklady, ktorých hmotnostný stred nie je umiestnený symetricky). V takom prípade je potrebné učiniť doplnkové ukotvenie nákladu. Jednou z možností je podopretie. Pri podopieraní sa dá použiť metódu klincovania alebo klinovania, podľa charakteru kontajnera. Podlaha kontajnera je totiž vyhotovená z hrubej, viacvtstvovej dosky, často je klincovanie zakázané. Nákladná plocha cestných dopravných prostriedkov je väčšinou pokrytá plechom, a tak je klincovanie nemožné. Podopretie sa mnohokrát kombinuje uväzovaním. V prípade valcovitých predmetov veľkých rozmerov je to nevyhnutné, lebo podopieranie nie je dostatočné. Drevený materiál použitý pri podopieraní sa do niektorých krajín (USA, Austrália, Japonsko, a pod.) môže doviesť iba v prípade vystavenia Rastlinno-lekárskeho osvedčenia. Naša firma používa na podopieranie výlučne tepelne ošetrený drevný materiál.
  • Zviazanie, priviazanie
    Samostatné alebo doplnkové riešenie fixovania nákladu. Môže sa pridružiť k zvýšeniu koeficientu trenia alebo k podopretiu. Zväzovanie a priväzovanie je pri ukotvení nákladu v prípade prepravy v kontajneri veľmi rozšírené. Umožňujú to remene z polyestra a tkané popruhy. Tieto prostriedky na ukotvenie nákladu majú množstvo výhod v porovnaní s drôtmi a oceľovými lanami, ktoré sa používali v minulosti.

Naši spolupracovníci s bohatými skúsenosťami v oblasti ukotvení nákladu používajú niektorú z vyššie uvedených metód alebo ich kombináciu pri nami vykonávaných procesoch ukotvenia nákladu. Nami vyhotovené odborné ukotvenie nákladu zabezpečí, aby sa tovar dostal k adresátovi bez poškodenia.